உதவித்தொகை
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

கல்வி உதவித்தொகை திட்டங்கள்
இந்திய அரசு போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்
இந்திய அரசின் போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகைகள், மெட்ரிக் போஸ்ட் மெட்ரிக் படிப்புகளுக்கு, பட்டியல் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு பராமரிப்பு கொடுப்பனவு மற்றும் அனைத்து கட்டணங்களும் அவர்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கட்டாயமாக செலுத்த வேண்டும். 1.7.2010 முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் பராமரிப்புக் கொடுப்பனவுக்கான மாதாந்திர விகிதம் திருத்தப்பட்டுள்ளது (அதாவது) பட்டியல் பழங்குடியினரைப் பொறுத்தமட்டில் பெற்றோர்/பாதுகாவலர்களின் அனைத்து மூலங்களிலிருந்தும் வருமானம் ரூ.2,50,000 p.a ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவித்தொகை நாள் கல்வியாளர்களுக்கு ரூ.230/- முதல் ரூ.550/- வரையிலும், தங்கும் விடுதிகளுக்கு ரூ.380/- முதல் 1200/- வரையிலும் இருக்கும். இந்திய அரசாங்கமானது மொத்த செலவினத்தின் 100% மற்றும் அதற்கும் மேலான பொறுப்பை ஏற்கிறது.

வருமானம், சமூகம் மற்றும் மதம் ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் தூய்மையற்ற தொழிலில் (உலர்ந்த கழிவறைகளைத் துடைத்தல், தோலுரித்தல் மற்றும் துடைத்தல்) ஈடுபடுபவர்களின் குழந்தைகளுக்கு முன் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இந்திய அரசாங்கமானது 100% செலவினங்களை உறுதியான அளவிற்கும் அதற்கும் மேலாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. பராமரிப்பு கொடுப்பனவின் மாதாந்திர விகிதம் ரூ. 110/ பி.எம். 1 ஆம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு நாள் அறிஞர்களுக்கு மற்றும் ரூ.700. III rd std முதல் X std வரையிலான மாணவர்களுக்கு விடுதிகளுக்கு. இது தவிர, நாள் கல்வியாளர்களுக்கு ரூ.750 அட்ஹாக் மானியமும், தங்கும் விடுதிகளுக்கு ரூ.1000/பி.ஏ. இத்திட்டம் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது
மாநில முதன்மை மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்
பழங்குடியின மாணவர்கள் படிக்கின்றனர் தரநிலை 6 முதல் 12 வரை சிறப்பு கட்டணங்கள் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. செலவு விதிவிலக்கு காரணமாக ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலப் பள்ளிகளால் ஏற்படும் POக்கள் / DADWOக்கள் மூலம் இந்தத் துறையால் நிறுவனங்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிறது பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்குச் செலுத்த வேண்டிய தேர்வுக் கட்டணம் அரசு தேர்வுகள் இயக்குனருக்கு திருப்பி அளிக்கப்படுகிறது. வருமான வரம்பு இல்லை இது

பட்டப்படிப்புக்கு இலவசக் கல்வி
இதன் கீழ் திட்டம் சிறப்பு கட்டணம், தேர்வு கட்டணம் மாநிலம்/அரசாங்கத்தின் கீழ் உள்ள பழங்குடியினர் இந்தியாவின் உதவித்தொகை திட்டங்கள் நிறுவனத் தலைவருக்கு திட்ட அலுவலர் / மாவட்ட ஆதி மூலம் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டது திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர்கள். இத்திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து திருப்பிச் செலுத்தப்படாத கட்டணங்களும் செலுத்தப்படும் மாணவர்களால் நிறுவனங்களுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. பெறுவதற்கு வருமான வரம்பு எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறுங்கள்.

பெண்களுக்கு முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு வரை இலவசக் கல்வி
இத்திட்டத்தின் கீழ் தொடரும் பட்டியல் பழங்குடி பெண் மாணவிகளுக்கு சிறப்பு கட்டணம், தேர்வு கட்டணம் முதுகலை படிப்புகள் மாநில/இந்திய அரசின் திட்டங்களின் கீழ் வராதவர்கள் நிறுவனத்தின் தலைவருக்கு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டது. வருமான வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.