உதவித்தொகை
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

முழுநேர Ph.D அறிஞர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை.
2013-14 முதல், அங்கீகரிக்கப்பட்ட முழு நேர பிஎச்.டி படிப்புகளை தொடரும் எஸ்டி மாணவர்கள் நிறுவனங்களைச் சந்திக்க ஆண்டுக்கு ரூ.50,000/- ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது களப்பணி, தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கான செலவுகள். ஆண்டு குடும்ப வருமான வரம்பு மாநில சிறப்பு வழக்கில் ரூ.2,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் திட்டம்.

திட்டம் மற்றும் இயற்கையின் பெயர்
தகுதி நிலை
யாரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.

முழு நேர முனைவர் பட்டத்திற்கான ஊக்கத்தொகை, அறிஞர்

முழுநேரப் படிக்கும் ST மாணவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிஎச்.டி படிப்புகள் நிறுவனங்கள் வழங்கப்படுகின்றன ஆண்டுக்கு ரூ.50,000/- ஊக்கத்தொகை

  • பட்டியல் பழங்குடியினர் மாணவர்கள்

  • பெற்றோர் / பாதுகாவலர் ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ. 2.00 லட்சம்.

திட்ட அலுவலர்கள் /மாவட்ட ஆதி திராவிடர் & பழங்குடியினர் நல அலுவலர் & நிறுவனங்களின் தலைவர்.