திட்டங்கள்
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

SCA to TSP

பழங்குடியினர் துணைத் திட்டத்திற்கு சிறப்பு மத்திய உதவி (SCA முதல் TSP வரை)
எஸ்சிஏ முதல் டிஎஸ்பி வரை பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம் மாநில அரசுகளுக்கு மாநிலத் திட்டத்தில் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது. இது அடிப்படையில் விவசாயம், தோட்டக்கலை, சிறு நீர்ப்பாசனம், மண் பாதுகாப்பு, கால்நடை வளர்ப்பு, வனம், கிராமம் மற்றும் சிறு தொழில்கள் போன்ற துறைகளில் குடும்பம் சார்ந்த வருமானம் ஈட்டும் நடவடிக்கைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

SCA ஐ TSP க்கு விரிவுபடுத்துவதன் இறுதி நோக்கம், தேவை அடிப்படையிலான வருமானம் ஈட்டும் திட்டங்களை உயர்த்துவதும், பழங்குடி மக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலையை உயர்த்துவதும் ஆகும். மொத்த SCA ஒதுக்கீட்டில், SCA நிதியில் 60% ஏழை பழங்குடியினரின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் 30% சிறப்பு மையத்தின் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருமானம் ஈட்டும் திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. உதவி நிதியை பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகளில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தலாம் மற்றும் மீதமுள்ள 10% எஸ்டி இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.

எஸ்சிஏ முதல் டிஎஸ்பி வரை ஊக்கத்தொகை
பகுதி IV (iv) இந்திய அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட பழங்குடியினரின் துணைத் திட்ட வழிகாட்டுதல்களின் சிறப்பு மத்திய உதவியானது பழங்குடியின துணைத் திட்டத்திற்கான சிறப்பு மத்திய உதவியின் மொத்த ஒதுக்கீட்டில் 10% எடையுள்ள அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக வழங்குகிறது.

  • மாநிலத்தின் பழங்குடியினரின் மக்கள்தொகைக்கு சமமான விகிதாச்சாரத்தில் முழு பழங்குடியின துணைத் திட்ட நிதியும் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் துறையின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரே பட்ஜெட்டில் வைக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதன் மூலம் பழங்குடியின துணைத் திட்ட அணுகுமுறையை கடிதம் மற்றும் ஆவியுடன் ஏற்றுக்கொள்வது. திட்டங்கள்/திட்டங்களை மேலும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான மாநிலம்;
  • அதன்பிறகு, குறைந்தபட்சம் சராசரியாக 75% அங்கீகரிக்கப்பட்ட பழங்குடியினர் துணைத் திட்ட நிதியானது, மாநிலத்தின் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் துறையின் வரவு செலவுத் தலைவர் மூலம் முந்தைய மூன்று நிதியாண்டுகளில் செயல்படுத்தும் முகமைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது/வெளியிடப்பட்டது; மற்றும்
  • மாநிலத்திற்கு ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் நிதி, பழங்குடியினருக்குப் பயன் தரும் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் ஈட்டும் நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்திய அரசின் மேற்கண்ட விதியின் அடிப்படையில், மாநில அரசு 2004-2005 முதல் ஊக்கத் தொகையைப் பெற்று வருகிறது.