எங்களை அடையுங்கள்
எங்களை அடையுங்கள்

எங்கள் இருப்பிடம்

பழங்குடியினர் நல இயக்குனரகம்
1st தளம், எழிலகம் இணைப்பு,
சேப்பாக்கம், சென்னை - 600 005.

தொலைபேசி எண் : 044 - 28516689
மின்னஞ்சல் : pc.dtw@tn.gov.in