தனியுரிமைக் கொள்கை
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

தனியுரிமைக் கொள்கை
தமிழ்நாடு பழங்குடியினர் நலத் துறையின் போர்டல் உங்களிடமிருந்து எந்த குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட தகவலையும் (பெயர், தொலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி போன்றவை) தானாகப் பிடிக்காது, அது உங்களைத் தனித்தனியாக அடையாளம் காண அனுமதிக்கிறது.

பழங்குடியினர் நலத் துறை போர்டல் உங்களை தனிப்பட்ட தகவலை வழங்குமாறு கோரினால், அந்தத் தகவல் சேகரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும் மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பாதுகாக்க போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். எவ்வாறாயினும், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது திணைக்களம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் (பொது/தனியார்) பழங்குடியினர் நலத் துறை இணையதளத்தில் தன்னார்வத் தொண்டு செய்யப்பட்ட தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய எந்த தகவலையும் நாங்கள் விற்கவோ அல்லது பகிரவோ மாட்டோம். இந்த போர்ட்டலுக்கு வழங்கப்படும் எந்த தகவலும் இழப்பு, தவறான பயன்பாடு, அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் அல்லது வெளிப்படுத்துதல், மாற்றம் அல்லது அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்படும்.

இணைய நெறிமுறை (IP) முகவரிகள், டொமைன் பெயர், உலாவி வகை, இயக்க முறைமை, வருகையின் தேதி மற்றும் நேரம் மற்றும் பார்வையிட்ட பக்கங்கள் போன்ற பயனரைப் பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். தளத்தை சேதப்படுத்தும் முயற்சி கண்டறியப்படாத வரை, எங்கள் தளத்தைப் பார்வையிடும் நபர்களின் அடையாளத்துடன் இந்த முகவரிகளை இணைக்க நாங்கள் எந்த முயற்சியும் செய்ய மாட்டோம்.