குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினர் குழுக்கள் (PVTGs)
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினர் குழுக்கள் (PVTGs)
குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியின குழுக்களின் மேம்பாட்டுக்காக இந்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மானியங்களை அனுமதித்து வருகிறது. பாரம்பரிய வீடுகள் கட்டுதல், பால் கறவை வழங்குதல், குடிநீர் வசதி, தெருவிளக்குகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு, மீன்பிடி வலைகள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்கள் வழங்குதல், தேனீ பெட்டிகள் வழங்குதல், செங்கல் சூளை அமைத்தல், ஆழ்துளை கிணறுகள், நீர்ப்பாசன வசதிக்காக தடுப்பணை கட்டுதல், சாலை வசதிகள், PVTGகளின் அடிப்படை ஆய்வு போன்றவை இத்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பட்டிபுலத்தில் 2018 ஜூன் மாதம் தொடங்கப்பட்ட இ.எம்.ஆர் பள்ளிக்கான பள்ளிக் கட்டிடங்கள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் மலைப்பகுதியில் இருந்து சமவெளி பகுதிக்கு மக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் செல்வதற்காக இரண்டு ஐஷர் கேப்களின் ஷட்டில் சேவைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடி குழுக்களின் (PVTGs) வளர்ச்சி
மாநிலத்தில் (அதாவது) தோடா, கோட்டா, குரும்பஸ், இருளர், பனியன் மற்றும் காட்டுநாயக்கன் ஆகிய இடங்களில் மக்கள்தொகை குறைந்து அல்லது தேக்கநிலையைக் காட்டும் சில பழமையான பழங்குடி சமூகங்கள் உள்ளன. அவர்கள் தங்கள் நிலங்களில் விவசாயத்திற்கு முந்தைய தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்து பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளனர். அவர்களிடையே எழுத்தறிவு நிலையும் மிகக் குறைவு.

இத்திட்டத்தின் நோக்கம் விவசாய வளர்ச்சி மற்றும் கால்நடை வளர்ச்சியை வழங்குவதன் மூலம் PTG களின் நலனை ஊக்குவிப்பதாகும், இதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கான வருமானத்தை உருவாக்குகிறது. மேலும், அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியைப் பெறுவதற்குத் தேவையான உள்கட்டமைப்புகளை அவர்களின் பகுதிகளில் உருவாக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.