சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

NGOs

அரசு உதவி பெறும் விடுதி விவரங்கள் - NGOs
7 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய ITDP பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டம். அதாவது 1. சேலம் (ஆண்டுகாடு), அருந்து மலை, கல்ராயன் மலை, 2. நாமக்கல் (கொல்லி மலை), 3. விழுப்புரம் (கல்ராயன் மலை) 4. திருச்சிராப்பள்ளி (பச்சமலை மலை), 5. தருமபுரி (சித்தேரி மலை) 6. வேலூர் (ஜவ்வாது மலை) மற்றும் ஏலகிரி மலைகள்) 7. திருவண்ணாமலை ஜவ்வாது மலைகள் மொத்த மக்கள்தொகையை விட பழங்குடியின மக்கள் அதிகம். G.O (D) எண் 34 இன் படி ஆதி திராவிடர் & பழங்குடியினர் நலன் (ADW1) துறை தேதி: 25.04.2017.7 மேற்கண்ட மாவட்டத்தில் உள்ள திட்ட அலுவலர்கள் மேற்கண்ட ITDP பகுதிகளில் திட்டங்களை செயல்படுத்தினர்.

மேற்குறிப்பிட்ட ITDP பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசின் மானியத்துடன் செயல்படும் NGO களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:

Sl. No

Hostel Name and Places

No. of Students

1

S.F.R.D Higher Secondary School, Kunikanthoor, Thiruvannamalai District.

550

2

Nagammai Gurukulam kalvi Arakatalai Murugu Aided Middle School, Vilupuram District.

50

 

பின்வருபவை தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திடம் இருந்து (ITDP பகுதிகள் தவிர) உணவு மானியம் பெறும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்:


Sl. No

Hostel Name and Places

No. of Students

1

Sri Sarguru Sarva Samarasa Sangam, T.R Boys Higher Secondary School, Kunoor, Nilgiris District.

35

2

Sri Sarguru Sarva Samarasa Sangam, T.R Girls Higher Secondary School, Kunoor, Nilgiris District.

50

3

Ramco Group Elementary School, Rajapalayam , viruthunagar District.

155

4

Aim for Sava, Annaikatti, Coimbatore District

50

5

Nagamai Gurukulam Educational Trust Murugu Aided Middle School, Vilupuram District.

50

 

Total

340

 

2017-18 இல் இந்திய அரசாங்கத்தின் மானியங்கள் மூலம் இயக்கப்படும் என்ஜிஓக்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:

S.No

NGO’s

Project

1

New Life Agency for Tribal People Upliftment Thiruvannamalai District.

School  
(ITDP Area)

2

Bharathiyar Makkal Nalvalvu Sangam, Salem.

Vocational Training program
(ITDP Area)

3

Nilgiris Adivasi Welfare Association, Nilgiris.

10 or more bedded hospital

4

Grameeyam Makkal Abiviruthi Iyakkam, Coimbatore.

10 or more bedded hospital

5

Montfort community Trust, Salem.

School & Hostel
(ITDP Area)


2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசாங்கத்தின் மானியங்கள் மூலம் செயல்படும் என்ஜிஓக்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு.

S.NO

NGO NAME

DISTRICT

PROJECT

1

Bharathiyar Maakkal Nalvalvu Sangam

Salem

10 or More Bedded Hospital

2

Bharathiyar Maakkal Nalvalvu Sangam

Salem

Mobile Dispensary/Multi Service Mobile Units

3

Community Seva Centre

Villupuram

Residential School

4

Community Seva Centre

Villupuram

Residential School

5

Graameeya Makkal Abivirudhi Iyakkam

Coimbatore

Mobile Dispensary/Multi Service Mobile Units-I

6

Graameeya Makkal Abivirudhi Iyakkam

Coimbatore

Mobile Dispensary/Multi Service Mobile Units-II

7

Graameeya Makkal Abivirudhi Iyakkam

Coimbatore

10 or More Bedded Hospital

8

GRG Trust

Nilgiris

Non-Residential School

9

Montfort Community Trust

Salem

Non-Residential School

10

Montfort Community Trust

Salem

Hostel

11

Nilgiris Adivasi Welfare Association

Nilgiris

10 or More Bedded Hospital

12

South Indian Scheduled Tribes Welfare Association

Tiruvallur

Residential School