ஒருங்கிணைந்த பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ITDP)
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

ஒருங்கிணைந்த பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ITDP)

ஒருங்கிணைந்த பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ITDP) பின்வரும் 7 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய 10 பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு பழங்குடியினர் மக்கள் தொகை 50% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக உள்ளது.

 

S.No
City
Loocation
1

Salem

- Yercaud Pachamalai,
- Aranuthumalai & Kalrayan Hills

2

Namakkal

Kolli Hills

3

Villupuram

Kalrayan Hills

4

Tiruvannamalai

Jawadhu Hills

5

Tiruchirappalli

Pachamalai

6

Dharmapuri

Sittheri Hills

7

Vellore

Jawadhu & Yelagiri Hills