நிறுவனங்கள்
சமீபத்திய செய்திகள் & செயல்பாடுகள்

ஏக்லவ்யா மாதிரி குடியிருப்புப் பள்ளிகள் விவரங்கள்
பழங்குடியின மாணவர்களுக்காக 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான குடியிருப்புப் பள்ளிகளை அமைப்பதற்காக இந்திய அரசமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 275(1)ன் கீழ் இந்திய அரசின் நல அமைச்சகம் நிதியை வெளியிட்டு வருகிறது. பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம் மேலும் பல ஏக்லவ்யா மாதிரி குடியிருப்பு பள்ளிகளை (EMRS) செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர பல்வேறு முயற்சிகளை தீவிரமாக தொடங்கியுள்ளது. இதன் விளைவாக தமிழகத்திற்கு ஏழு இ.எம்.ஆர்.எஸ். தற்போது ஏழு பள்ளிகளும் இயங்கி வருகின்றன. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள்:


Sl.

No


district


Place


School Name


Establishment


No.of. Student


No.of.

Boys


No.of.

Girls

1

Villupuram

Chinnasalem

Vellimalai, Eklavya Model Residential Boys Hr.Sec.School.


17.7.1998


395


395

-

2

Salem

Pethanaicken palayam

Abinavam, Eklavya Model Residential Girls Hr.Sec. School.


1.6.2006


428

-


428

3

Nilgiris

M.Palada

Abinavam, Eklavya Model Residential Hr.Sec. School.


1.9.2016


159


81


78

4

Tiruvannamalai

Kalasapakkam

Athipet, Eklavya Model Residential Hr.Sec. School.


25.10.2016


180


95


85

5

Vellore

Tirupattur

Athanavor, Eklavya Model Residential Hr.Sec. School.


12.7.2017


140


55


85

6

Namakkal

Sengarai

Sengarai, Eklavya Model Residential Hr.Sec. School.


5.10.2017


125


103


22

7

Kancheepuram

Tiruporur

Pattipulam, Eklavya Model Residential Hr.Sec. School.


25.6.2018


71


38


33

 

Total Student Strength

 

1498

 

767

 

731


தேர்வு முடிவு:
இந்தப் பள்ளிகளின் முடிவுகள் பொதுவாக பழங்குடிப் பகுதிகளில் உள்ள மற்ற அரசுப் பள்ளிகளைக் காட்டிலும் சிறப்பாக உள்ளன. இந்த EMRS இல் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களின் சராசரி தேர்ச்சி சதவீதம் 90%க்கு மேல். பல EMRS மாணவர்கள் உயர் படிப்பு மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SSLC மற்றும் HSC தேர்வு முடிவுகள் (2014 to 2018)

S.No

District

EMRS
School Name

Year

SSLC

HSC

AppearedPassed

Percentage%

Appeared

 

Passed

Percentage
%

1

VILUPURAM

VILLIMALAI

2013-14

36

36

100%

23

23

100%

2014-15

57

56

98%

44

43

98%

2015-16

48

48

100%

29

27

93%

2016-17

49

40

83%

56

54

96%

2017-18

47

40

85%

45

45

100%

2

SALEM

ABINAVAM

2013-14

22

22

100%

29

25

86%

2014-15

48

47

98%

49

48

98%

2015-16

48

48

100%

51

51

100%

2016-17

58

55

95%

62

62

100%

2017-18

75

73

97%

58

58

100%நிர்வாக தகவல்
Sl. No.
State
District 
Block/
Taluka
 
Village/
Habitation
Name of EMRS
Affiliation 
UDISE code
CBSE Affiliation code
10th
12th
10th
12th
1
Tamil Nadu
Villupuram Chinnasalem Vellimalai
Govt. Eklavya Model Residential Boys Hr. Sec. School
State Board
State Board
33071707701
33071707701
Nil
2
Tamil Nadu
Salem Pethanaickenpaayam Abinavam
Govt. Eklavya Model Residential Girls Hr. Sec. School
State Board
State Board
33080201302
33080201302
Nil
3
Tamil Nadu
Nilgiri M.Palada Nanjanadu
Govt. Eklavya Model Residential  Hr. Sec. School
State Board
State Board
33110100216
Nil
Nil
4
Tamil Nadu
Tiruvannamalai Kalasapakkam Athipet
Govt. Eklavya Model Residential  Hr. Sec. School
State Board
State Board
33061800306
Nil
Nil
5
Tamil Nadu
Vellore Tirupattur Athannavor
Govt. Eklavya Model Residential  Hr. Sec. School
State Board
State Board
33042003201
Nil
Nil
6
Tamil Nadu
Namakkal Sengarai Sengarai
Govt. Eklavya Model Residential  Hr. Sec. School
State Board
State Board
33090200304
Nil
Nil
7
Tamil Nadu
Kanceepuram Tiruporur Pattipulam
Govt. Eklavya Model Residential  Hr. Sec. School
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil